คลิกปุ่ม "ซื้อ" เพื่อซื้อบริการ        
คลิกปุ่ม "แจ้งชำระเงิน" เมื่อคุณชำระเงินแล้ว หรือ ส่ง Slip มาที่ Line ID ; salesforce1        
Package Ultra Speed : ทำให้ขายได้ภายใน 2 เดือน ขายไม่ได้ภายใน 2 เดือน คืนเงินเต็มจำนวน

ค่าโฆษณา 14,900 บาท /ประกาศ

Package Super Speed : ทำให้ขายได้ภายใน 4 เดือน ขายไม่ได้ภายใน 4 เดือน คืนเงินเต็มจำนวน

ค่าโฆษณา 9,900 บาท /ประกาศ

Package Standard Speed : ทำให้ขายได้ภายใน 6 เดือน ขายไม่ได้ภายใน 6 เดือน คืนเงินเต็มจำนวน

ค่าโฆษณา 4,900 บาท /ประกาศ

Exit