Promote this Post        
       
       
เกี่ยวกับผู้ให้บริการ โปรโมทประกาศอื่นๆ
เครื่องมือที่คุณใช้โปรโมทขายอะไรก็ได้ ที่อยากขาย
อยากขายได้เร็ว ขายดี ต้องใช้ Ad Manager OneClick โปรโมทประกาศของคุณ แล้วประกาศของคุณจะถูกแสดงไปยังกว่า 15 ช่องทางอัตโนมัติ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายจาก Big Data ของเรา ที่มี Value สูง มีศักยภาพในการซื้อ โดย AI ของเราจะหากลุ่มเป้าหมายให้คุณอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องเตรียมกลุ่มเป้าหมายมาเองเลย , เพียง 990 บาท ระบบส่งโปรโมทให้คุณ 1 เดือน เพียงคุณใส่เบอร์มือถือที่คุณใช้ลงในประกาศ แล้วคลิก ค้นหา หลังจากนั้นระบบก็จะดึงประกาศคุณทั้งหมดออกมา หลังจากนั้นคุณคลิกปุ่มสีส้ม เพื่อโปรโมทได้เลย , เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมบริการนี้ คลิกรูป Ad Manager ด้านล่าง
AD MANAGER
ใส่เบอร์มือถือ ที่คุณใช้ลงในประกาศ เสร็จเร็ว กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงประกาศืั้คุณลงไว้ตามเว็บต่างๆมาให้
ใส่เบอร์มือถือ ที่คุณใช้ลงในประกาศ ไม่ต้องมีขีด
ค้นหา