Best Custom Audience Data กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

เว็บให้บริการ กลุ่มเป้าหมายยิงแอด สำหรับใช้โปรโมท สินค้า บริการ ทาง Line และ Google โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่สามารถซื้อได้ ทุกประเภทสินค้า ทุกบริการ

กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

Best Custom Audience Data หรือ กลุ่มเป้าหมายยิงแอด คืออะไร?

 • เป็นบริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ของคนที่มีกำลังซื้อ และมี Value สูง ที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย สำหรับใช้ในการยิงแอดโฆษณา ทาง Line Ads, Google Ads โดยเฉพาะ ทำให้คุณส่งโปรโมทสินค้า ไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงเป้า ตรงกลุ่มจริงๆ และ ที่สำคัญเป็นคนจริงๆ ไม่มีที่เป็นพวก Robot/Bot/Avatar อย่างแน่นอน
 • โดยผู้ซื้อ จะได้ข้อมูลแบบเข้ารหัส เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย PDPA โดยระบบจะส่งข้อมูลให้ท่านในรูปแบบที่ Hash (เข้ารหัส) ด้วย Algorithm SHA-256 โดยผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อ จะได้รับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากเราทาง Email เพื่อให้ท่าน Download แล้วนำ File ที่เราส่งให้ Upload ขึ้น Line Ads, Google Ads เพื่อนำไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ส่งโปรโมทได้เลย

ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเข้ารหัสข้อมูลด้วย Hash Algorithm SHA-256

 • ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเข้ารหัสข้อมูลด้วย Hash Algorithm SHA-256 ดังนั้นผู้ใช้บริการ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ โทรหา หรือ ส่ง Email หรือ ส่ง SMS หาได้ และ ผู้ใช้บริการจะไม่ทราบว่าเป็นใคร เนื่องจากข้อมูลถูกเข้ารหัสแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าว เมื่อถูก Upload เข้า Line Ads Platform (LAP), Google Ads แล้ว Platform เหล่านั้นจะสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นใคร เพราะ Platform เหล่านั้นจะมี Algorithm ในการ Matching ว่าเป็นใคร
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเข้ารหัส

กลุ่มเป้าหมายยิงแอดของเรา เอามาจากไหน?

เราใช้ AI Robot มากกว่า 1,000 ตัว ทำงานอยู่บน Server Farm ของเรา ทำงานตลอด 24 ชม.ทุกวัน เพื่อไปเก็บข้อมูลทุกเว็บในประเทศไทย ทุก Social Media ทุกวัน และ Update ข้อมูลใน Big Data ของเราทุกวัน ทำให้ข้อมูลสด และ ใหม่ทุกวัน โดยระบบ Big Data ของเราทะยอยเก็บข้อมูลมาแล้วกว่า 7 ปี

กลุ่มเป้าหมายยิงแอดของเรา เอามาจากไหน

ระบบของเราจะทำงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ในการดึงข้อมูลจาก Data Source ต่างๆที่อยู่ในระบบ Internet ทุกวัน

 • Dig BOT : ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็น Engine ทำงานอัตโนมัติ เราใช้ BOT กว่า 1,000 ตัว ที่ทำงานบน Server Farm ของเรา ที่ทำงานทุกวัน ตลอด 24 ชม.ไม่มีวันหยุด เพื่อไปเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆในระบบ Internet ทุกวัน เช่นจาก ทุก Web ในประเทศไทย, ทุก Directory ต่างๆในประเทศไทย, ทุก Social Media, ทุก Web board, Board, Message, Magazine, Paper, ทุก Post, News, Contact , Book, Video, Image, TV, IoT และ อื่นๆ อีกมากมาย และ นำข้อมูล (Data Source) ดังกล่าวเข้าไปยังฐานข้อมูล Big Data Staging ของเราที่ทำงานบน Cloud Computing และ หลังจากนั้นระบบ Customer Data Platform (CDP) ของเรา จะทำการ Transform ข้อมูลดังกล่าว และนำไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูล Data Hub เพื่อใช้ในการทำการตลาดต่อผ่านช่องทางต่างๆต่อไป
 • Spotlight BOT : ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลด้วย Server Farm ของเรา และทำการจัด Personalized ข้อมูลของแต่ละคน จัดระดับศักยภาพของข้อมูล จัดระดับความสามารถที่จะซื้อสินค้า หรือ บริการราคาเท่าไรขึ้นไปได้บ้าง  เช่น ชือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ อีเมล์ ตำแหน่ง อาชีพ เพศ ประมาณอายุ ประมาณอายุงาน ประมาณรายได้ ประมาณความมั่งคั่ง ประมาณทรัพย์สินอยู่ในจังหวัด อำเภอ ตำบล ความชื่นชอบ/ความสนใจ ใช้สินค้าอะไรบ้าง ใช้รถอะไรบ้าง เคยค้นหาอะไรบ้าง เคยเปิดดูอะไรบ้าง และอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นจะทำการ Transform ข้อมูลต่างๆไปเก็บใน Data Hub ของเรา เพื่อให้บริการลูกค้าต่อไป
 • Data Hub : ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการทำงานของ Spotlight Bot เช่น ข้อมูล Personalized Data, Mobile Phone Number, Line ID, Address, Corporate Data, Email Address, Telephone Data, Interest, Engagement, Website Visit, Product Visit, Service Visit, Behavior Data และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำไปใช้งานเป็นข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Line, Google, Youtube, Facebook, Instagram และช่องทางอื่นๆอีกมากมาย

ข้อดี ทำไมต้องใช้ กลุ่มเป้าหมายยิงแอดจากเรา

 • เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ระบบ Big Data ของเราประมวลผล เลือกมา เฉพาะผู้ที่มีกำลังซื้อ ที่มีศักยภาพที่ซื้อสินค้าทุกประเภท ทุกบริการ ทุกราคา หรือซื้ออสังหาฯ ประกัน รถยนต์ หรือ ซื้อของที่มีราคาสูง ทำให้การโปรโมทมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้ผลมากที่สุด ใช้งบประมาณน้อยที่สุด ทำให้คุ้มค่ามากที่สุด หากใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในแต่ละ Platform ข้อมูลจะมีจำนวนเยอะเกินไป กลุ่มเป้าหมายกว้างไป ทำให้ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถขายได้
 • ซื้อเพียงครั้งเดียว สามารถนำไปใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายขายสินค้า หรือ บริการอะไรก็ได้ ที่ Line Ads หรือ Google Ads โดยไม่มีหมดอายุ

ข้อเสีย หากคุณใช้กลุ่มเป้าหมายจาก Platform นั้นๆ

 • หากคุณใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในแต่ละ Platform ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนเยอะเกินไป, กลุ่มเป้าหมายกว้างไป ทำให้ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งให้พวกเขาเห็นทั้งหมด แต่ขายได้น้อย เพราะเข้าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • หากคุณยิงแอดไปทาง Line มี Category / Group ของกลุ่มเป้าหมายให้เลือกน้อยมาก ทำให้กลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไป ยิงแอดไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะเข้าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกแล้ว
 • กลุมเป้าหมายจาก Platform ต่างๆ พบว่าเป็นคนจริงๆ ประมาณ 60-70% เท่านั้น ที่เหลือเป็นพวก Bot
กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

ราคา 1,500 บาท

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายยิงแอด ราคาเพียง 1,500 บาท ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200,000 คน โดยภายในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200,000 คนนั้น จะประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายย่อย จำนวน 153 กลุ่มที่ผสมรวมกัน เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพซื้อได้ทุกประเภทสินค้า ทุกประเภทบริการ

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ไปยิงแอดทาง Line Ads

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads เพื่อส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ ซื้อได้ทุกประเภทสินค้าเหล่านี้

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ไปยิงแอดทาง Google Ads

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads เพื่อส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ ซื้อได้ทุกประเภทสินค้าเหล่านี้

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads

Send Promote to Best Custom Audience

ยิงแอด ยัง ไง ให้คนทัก เยอะ และขายได้เยอะนั้น เราขอแนะนำบริการ Send Promote to Best Custom Audience ของเรา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถซื้อได้ทุกประเภทสินค้า ทุกราคา

ยิงแอด ยัง ไง ให้คนทัก เยอะ

Articles & Posts