ขั้นตอนสั่งซื้อ กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

ขั้นตอนสั่งซื้อ กลุ่มเป้าหมายยิงแอด เพื่อนำไปใช้โปรโมท สินค้า บริการ ทาง Line และ Google โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่สามารถซื้อได้ ทุกประเภทสินค้า ทุกบริการ

ขั้นตอนสั่งซื้อ กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

ขั้นตอนสั่งซื้อ

ขั้นตอนสั่งซื้อ

สั่งซื้อกลุ่มเป้าหมาย และชำระค่ากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,500 บาท

สั่งซื้อกลุ่มเป้าหมายยิงแอด กรุณาคลิกปุ่ม สั่งซื้อ ด้านล่าง เมื่อท่าน Submit Form สั่งซื้อเรียบร้อย ท่านระบบจะแสดง ช่องทางการชำระเงินให้ท่านทราบ


ขั้นตอนสั่งซื้อ

รอระบบ Big Data ประมวลผล 24 ชม.

รอระบบ Big Data ประมวลผล 24 ชม. เมื่อประมวลผลเสร็จ ระบบจะส่ง Link Custom Audience ให้ท่านทาง Email เพื่อให้ท่าน Download File ที่เป็น Custom Audience Data แล้วท่านสามารถนำ File ดังกล่าวไป Upload เข้า Line Ads, Google Ads เป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ยิงแอด ของท่านได้เลย ดังนั้นโฆษณาของคุณ ถูกส่งไปแสดงให้เห็น เฉพาะคุณที่มีศักยภาพซื้อได้เท่านั้น

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads เพื่อส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ ซื้อได้ทุกประเภทสินค้าเหล่านี้

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads เพื่อส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ ซื้อได้ทุกประเภทสินค้าเหล่านี้

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads