ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายยิงแอด สำหรับใช้โปรโมท สินค้า บริการ ทาง Line และ Google โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่สามารถซื้อได้ ทุกประเภทสินค้า ทุกบริการ

ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายยิงแอด

 • กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุนคนไทย
 • กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุนคนจีน ที่ทำธุรกิจในไทย
 • กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุนคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย คนจีน ที่ทำธุรกิจในไทย
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 1 – 10 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 11 – 20 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 21 – 50 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 51 – 100 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 100 – 200 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 201 – 300 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 301 – 400 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 401 – 500 ล้าน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ มีทรัพย์สิน 501 ล้านขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 1 เดือน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 2 เดือน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 3 เดือน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่กำลังเริ่มมองหาสินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับสินค้าที่ขาย
 • กลุ่มเป้าหมาย คนกำลังมองหา สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้าของคุณ
 • กลุ่มเป้าหมาย คนกำลังเดินดูสินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ
 • กลุ่มเป้าหมาย คนกำลังสอบถามเพื่อเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ สินค้า หรือ บริการ
 • กลุ่มเป้าหมาย คนกำลัง Check ราคา สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ใช้บริการ สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ
 • กลุ่มเป้าหมาย คนกำลังมองหาทางเลือกใหม่ ลอง Brand ใหม่
 • กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม,เจ้าของร้าน, SME, Startup
 • กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของกิจการ , ผู้ประกอบการ , เจ้าของธุรกิจ
 • กลุ่มเป้าหมาย วิศวกร ,IT, สถาปนิก และ อาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพอิสระ
 • กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ , ทันตแพทย์, พยาบาล และ ที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มเป้าหมาย ระดับผู้บริหาร ทุกบริษัทในไทย
 • กลุ่มเป้าหมายที่จบการศึกษา ปริญญาเอก / ปริญญาโท / ปริญญาตรี / ปวส / ปวช / กำลังศึกษาอยู่ แยกตามสาข
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน บริษัทประกัน
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน รัฐวิสาหกิจ
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ อยู่ในกลุ่ม SET50
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ อยู่ในกลุ่ม SET100
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน บริษัทสื่อสาร ทั้งหมด
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน สายการบินต่างๆ
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน บริษัทพลังงาน ขนาดใหญ่
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงานระดับ ระดับผู้จัดการขึ้นไป , ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน ธนาคาร ทั้งหมดในไทย
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน เป็นพนักงาน อยู่ในบริษัทต่างๆในไทย เช่น Super Store, โรงงานต่างๆ
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน ในโรงงาน ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามจังหวัด , ตามนิคมอุตสาหกรรม , ตามประเภทอุต
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน อยู่ในบริษัทที่ เป็นธุรกิจดาวเด่น ของปี 2023
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน อยู่ในบริษัทที่ เป็นธุรกิจดาวล่วง ของปี 2023
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน เกี่ยวกับจัดซื้อ ทุกบริษัทในประเทศไทย
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ใช้บริการ สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน ในฝ่ายผลิต ทั้งหมดของทุกโรงงานในไทย
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน ในฝ่ายอื่นๆ ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทย เช่น ฝ่าย IT, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอ
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน เป็นเจ้าของร้านค้า Offline , เจ้าของร้านค้า Online
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ทั้งหมดเช่น ผู้รับเหมา, ผู้ขาย
 • กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงาน ในบริษัท Finance Leasing / Lending / Factoring / จำนำ / ขายฝาก / สหกรณ์ ทั้ง
 • กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน
 • กลุ่มเป้าหมาย คนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ / Automotive ทั้งหมด
 • กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุน อื่นๆ เช่น Startup , Crowd funding , Lending
 • กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุน Crypto
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำเกี่ยวกับ Fanchise
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ และ แบ่งตามประมาณรายได้ต่อเดือน แยกตามพื้นที่
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มทำงานได้ 1-5 ปี ที่กำลังมองหารถ คันแรก
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ ที่มีที่อยู่อาศัยแล้ว แต่อยู่นอกเมือง ที่กำลังมองหารถ เ
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 50 อันดับแรกของไทย ในปี 2021,2022
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 100 อันดับแรกของไทย ในปี 2021,2022
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 500 อันดับแรกของไทย ในปี 2021,2022
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 1,000 อันดับแรกของไทย ในปี 2021,2022
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย คนจีน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย คนญี่ปุ่น
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย คนตะวันตก
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นชาวต่างชาติที่ ทำงานในไทย จากประเทศ พม่า, เขมร, ลาว
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนที่มีรถยนต์ แยกตามประเภทรถยนต์ , แยกตามยี่ห้อรถยนต์ , แยกตามรุ่นรถยนต์
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนที่มีบ้าน , มีคอนโด
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนโสด และ ทำงาน ที่มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว ที่มีรายได้รวมทั้งครอบครัว ต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน ประถม และมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน มัธยม และมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน ประถม + มัธยม และ มีเรียนพิเศษ ตามสถาบัน และมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นแม่บ้าน แต่สามีทำงาน และมีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นแม่บ้าน ที่มีทักษะขั้นสูงในการทำงาน เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ Computer, Internet, ขายของ Online
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนชื่นชอบ สินค้า หรือ บริการต่างๆ สามารถระบุได้
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ชอบท่องเที่ยวในประเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานเกี่ยวกับโรงแรม, Resort, ท่องเที่ยว, Tour
 • .กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นอาจาร์ย/ครู สอน / Tutor
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานเกี่ยวร้านอาหาร / ทำอาหาร
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักศึกษา ตามมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งภาคไทย และ อินเตอร์ Top 10 ของประเทศไทย และ ครอบครัวให้เงินเป็นค่าใช้จ่าย ไปเรียน / เดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นนักเรียน ที่เรียนพิเศษ ตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ ที่ครอบครัว มีรายได้รวม / เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตร , ฟาร์ม , Organic , ข้าว , ผัก , เลี้ยงสัตว์ , ประมง
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ทำธุรกิจ/หรือทำงาน เกี่ยวกับการทำเกษตร / Farm ยุคใหม่
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง
 • กลุ่มเป้าหมายที่ มีบัตรเครดิต
 • กลุ่มเป้าหมายที ทำงานด้านการตลาด และ ขาย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้สูงอายุ (Ageing) ที่เคยทำงานมาก่อน และ เกษียณแล้ว และได้รับเงินบำนาญ 30,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัท ธุรกิจดาวเด่น ปี 2019, 2020
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,001-100,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 100,001-150,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 150,001-200,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 200,001-250,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 250,001-300,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 300,001-500,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 500,001-1,000,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน มากกว่า 1,000,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทีทำธุรกิจขายตรง หรือ ทำขายตรง เป็นหลัก
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทีทำธุรกิจขายตรง หรือ ทำขายตรง เป็นอาชีพเสริม
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทีทำขายประกัน เป็นอาชีพเสริม
 • กลุ่มเป้าหมานที่ ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านโชห่วย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กำลังประกาศขายบ้าน , ขายTownhouse , ขายคอนโด , ขายที่ดิน , ขายอาคารพาณิชย์
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กำลังประกาศหาผู้เช่า บ้าน , คอนโด , ที่พัก , อาคารพาณิชย์
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กำลังประกาศขายรถ
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กำลังประกาศขายสินค้า หรือ บริการ
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นบริษัทเปิดใหม่ประจำเดือน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นบริษัทเปิดมาได้ไม่เกิน 1 ปี , ไม่เกิน 2 ปี , ไม่เกิน 3 ปี , ไม่เกิน 4 , ไม่เก
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ / Bakery
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านกาแฟ / Coffee
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านนวด / สปา / Massage / Spa
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านเสริมความงาม
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ชอบนวด / ทำสปา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ชอบออกกลังกาย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ชอบเลี้ยงสุนัข
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ชอบเลี้ยงแมว
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านอาหาร ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ ในประเทศไทย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ร้านขายอุปกรณ์ IT/Mobile/Gadget
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ สำหรับผู้หญิง
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ สำหรับผู้ชาย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย เสริมความงาม
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในระดับ Management ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัท MAI ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020,2021
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020,2021
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020,2021 ในระดับ Management ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานอยู่ในบริษัท Top 50 in Net Profit Margin ประจำปี 2021
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานในรัฐวิสาหกิจของไทย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ทำงานในรัฐวิสาหกิจของไทย ในระดับหัวหน้าหน่วย / Manager ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 1 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 2 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 3 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 4 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 5 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 6 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 7 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 8 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 9 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน 10 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน มากกว่า 10 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่มีอายุการทำงาน มากกว่า 20 ปี
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ Benz
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ Volvo
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ BMW
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ Audi
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ Super Car
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ ที่ผลิตโดย ญี่ปุ่น
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ขับรถ ที่ผลิตโดย จีน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ยังไม่เคยกู้เงิน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ยังไม่มีบัตรเครดิต
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ยังไมเคยทำประกันชีวิต
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ปัจจุบัน เช่าคอนโดอยู่ ที่ค่าเช่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ปัจจุบัน เช่าบ้านอยู่ ที่ค่าเช่าตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่ชอบ Trade Cypto Currency
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลังหาซื้อบ้าน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลังหาซื้อคอนโด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลังหาซื้อที่ดิน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลังหาซื้อทาวน์เฮ้าส์ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลัง ขายบ้าน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลัง ขายคอนโด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลัง ขายที่ดิน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ ที่กำลัง ขายทาวน์เฮ้าส์ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ นักลงทุน ซื้ออสังหาฯ เพื่อขายต่อ เก็งกำไร คนไทย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ นักลงทุน ซื้ออสังหาฯ เพื่อขายต่อ เก็งกำไร คนจีน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ นักลงทุน ซื้ออสังหาฯ เพื่อขายต่อ เก็งกำไร คนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนจีน
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ สปป.ลาว
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ พม่า
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ เวียดนาม
 • กลุ่มเป้าหมายที่ กลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ กัมพูชา
 • กลุ่มเป้าหมายที่ นายหน้า ขายอสังหาฯ ทุกคนในประเทศไทย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ นายหน้า ขายประกัน ทุกคนในประเทศไทย
 • กลุ่มเป้าหมายที่ นายทุน ที่รับจำนอง ขายฝาก อสังหาฯทุกประเภท ทุกคน ในประเทศไทย