ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads เพื่อส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ ซื้อได้ทุกประเภทสินค้าเหล่านี้

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมายยิงแอดทาง Google Ads

1.Login เข้า Google Ads Manager แล้วคลิกที่เมนู Audience manager

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads

2.คลิกเครื่องหมาย + หรือ Remarketing List

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Google Ads

3.คลิก เมนู Customer list

4.Upload Custom Audience ที่ได้รับจากเรา เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ Custom Audience สำหรับใช้ส่งโปรโมทแล้ว ไปยังช่องทาง Google Search, Google Display Network, Youtube, Gmail, Local, Discovery

5. รอให้ Google Ads ทำการประมวลผล

หลังจากนั้น รอให้ Google Ads ทำการประมวล5.หลังจากนั้น รอให้ Google Ads ทำการประมวลผล Matching Custom Audience จนกว่าจะ Ready พร้อมใช้งาน ผล Matching Custom Audience จนกว่าจะ Ready พร้อมใช้งาน

7. เมื่อ Custom Audience Data ที่คุณ Import เข้าไปพร้อมใช้งานแล้ว

เมื่อ Custom Audience ที่คุณ Import ้เข้าไปพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารุถใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น Custom Audience เพื่อส่งโปรโมทได้เลย โดยไปเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งโปรโมทที่ Group Ad ของคุณ ดังนั้น Ad ที่อยู่ภายใต้ Group Ad นี้ ก็จะส่งไปแสดงให้กลุ่มเป้าหมายจาก Custom Audience Data ที่ได้จากเราไปเห็นเท่านั้น  ทำให้โฆษณาของคุณ ถูกส่งไปแสดงให้เห็น เฉพาะคุณที่มีศักยภาพซื้อได้เท่านั้น

ตัวอย่างแอด ที่ยิงโฆษณาด้วย Google Ads