ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

ขั้นตอนการนำกลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads เพื่อส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ ซื้อได้ทุกประเภทสินค้าเหล่านี้

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมายยิงแอดทาง Line Ads

1. Login with LINE account

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

2. Click Account ที่ใช้ในการโปรโมท

ขั้นตอนการนำ กลุ่มเป้าหมาย ยิงแอดทาง Line Ads

3. Click Audience เพื่อ Upload File

4. Click Upload phone numbers

5.Click Hashed data และ Upload file ที่ได้จากเราไป

6. รอให้ Line Ads ทำการประมวลผล

หลังจากนั้น รอให้ Line Ads ทำการประมวลผล Matching Custom Audience จนกว่าจะ Ready พร้อมใช้งาน

7. เมื่อ Custom Audience Data ที่คุณ Import เข้าไปพร้อมใช้งานแล้ว

เมื่อ Custom Audience ที่คุณ Import เข้าไปพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารุถใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น Custom Audience เพื่อส่งโปรโมทได้เลย โดยไปเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส่งโปรโมทที่ Group Ad ของคุณ ดังนั้น Ad ที่อยู่ภายใต้ Group Ad นี้ ก็จะส่งไปแสดงให้กลุ่มเป้าหมายจาก Custom Audience Data ที่ได้จากเราไปเห็นเท่านั้น ทำให้โฆษณาของคุณ ถูกส่งไปแสดงให้เห็น เฉพาะคุณที่มีศักยภาพซื้อได้เท่านั้น

ตัวอย่างแอดที่ยิงโฆษณาด้วย Line Ads